می 18, 2024

قیمت دلار کانادا

ارز در کانادانرخ
Canada, flag icon - Download on Iconfinder on Iconfinderدلار کانادا42.200
American, circle, flag, states, united, us, usa icon - Download on Iconfinderدلار آمریکا57.000
Europe, flag, flags icon - Download on Iconfinderیورو61.000

تمامی حقوق متعلق به ICINEWS.CA می باشد.

اخبار روز کانادا خبر فوری اخبار کانادا نرخ دلار کانادا کانادا خبر