سپتامبر 27, 2022

قیمت دلار کانادا

ارز در کانادانرخ
Canada, flag icon - Download on Iconfinder on Iconfinderدلار کانادا23.200
American, circle, flag, states, united, us, usa icon - Download on Iconfinderدلار آمریکا29.500
Europe, flag, flags icon - Download on Iconfinderیورو29.200

تمامی حقوق متعلق به ICINEWS.CA می باشد.

اخبار روز کانادا خبر فوری اخبار کانادا نرخ دلار کانادا کانادا خبر